ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:
ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΝΤΟΝΙΑ

Σύλλογος / Φορέας:
ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Τηλέφωνο:
2810254557

Email:
kepa_i@heraklion.gr

Όνομα Ομάδας:
ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Αριθμός Ατόμων:
50

Ανοικτή σε αιτήσεις:
ΝΑΙ

Θέμα Ομάδας:
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Φωτογραφία Ομάδας:
 No file attached

Φωτογραφία Στολής:
 No file attached

Περιγραφή Στολής:
ΣΤΟΛΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ