Ταξιδιώτες του Ονείρου

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:
Ειρήνη Στεφανάκη

Σύλλογος / Φορέας:
Παρέα

Τηλέφωνο:
6944412952

Email:
pelalaf@gmail.com

Όνομα Ομάδας:
Ταξιδιώτες του Ονείρου

Αριθμός Ατόμων:
58

Ανοικτή σε αιτήσεις:
ΝΑΙ

Θέμα Ομάδας:
Ταξιδι

Φωτογραφία Ομάδας:
No file attached

Φωτογραφία Στολής:

Περιγραφή Στολής:
Ταξιδιώτες