Επικοινωνία

ΔΗ.ΚΕ.Η.
Άσπα Φλουρή 2813 409853, Ελένη Γουμενάκη 2813 409848
email: kastriniapokria@dikeh.gr, info@dikeh.gr