Αίτηση Συμμετοχής

Παρακαλούμε στείλτε την αίτηση σας με τις παρακάτω πληροφορίες στο email: ethelontismos@heraklion.gr

 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:

Σύλλογος / Φορέας:
Τηλέφωνο:
Email:
Όνομα Ομάδας:
Αριθμός Ατόμων:
Ανοικτή σε αιτήσεις (ΝΑΙ/ΟΧΙ):
Θέμα Ομάδας:
Περιγραφή Στολής:
Φωτογραφία Ομάδας: (Προσθέστε προαιρετικά μια συνημμένη φωτογραφία της ομάδας)
Φωτογραφία Στολής: (Προσθέστε προαιρετικά μια συνημμένη φωτογραφία της στολής)